preskoči na sadržaj
Vijeće učenika

Vijeće učenika ustrojava se od predstavnika učenika svakog razrednog odjela. Sastaje se nekoliko puta godišnje (prema potrebi) i raspravlja o pitanjima važnim za život i rad u školi.

Način izbora i djelokrug rada Vijeća učenika utvrđuje se Statutom. Za ovu školsku godinu planirane su 4 sjednice Vijeća učenika.

Vijeće učenika

1.a

Jana Krvarić Kaštelac

1.b

Bruna Grgić

2.a

Šimun Orešković

2.b

Iva Zagorec

3.a

Nika Čačić

3.b

Matilda Petar

3.c

Sara Bikeš

4.a

Dora Sruk

4.b

Mihaela Čuk

5.a

Ivan Vid Glavan

5.b

Karlo Marunica

6.a

Matej Sruk

6.b

Lucija Zrinski

7.a

Filip Pecigoš

7.b

Filip Antić

8.a

Roko Ivan Divić

8.b

Luka Slaviček

ZADNJE VIJESTI

Kontakti


e-Dnevnik - prijava

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike


Obrazovni materijali

 



  


  

 

  
 


 


 


Pomoć roditeljima i učenicima


 



 


 





preskoči na navigaciju